Undervisning og KlinikBaggrund og MetodeOlier, Tinkturer og Salver

BAGGRUND

Lærke Lyhne

Lærke Lyhne er uddannet økologisk landkvinde med speciale i både dyrkning og anvendelse af naturmedicin. Med arbejde på medicinske gårde har hun de seneste 6 år indsamlet viden fra både forskere, alkymister, botanikere og healere.

Lærkes tilgang til de vilde og medicinske planters sensoriske univers tager sit udgangspunkt i dufte, smage, berøring, dyrkning, fremstilling og behandling med medicin. Hun bruger metoder til at ekstrahere, fermentere, destillere og transformere planter for at hjælpe mennesket til at genfinde sin iboende kraft.

Uddannelse

2022 – 2020: Heilpraktik, Nordic College of Natural Medicine (DK)
2020 – 2016: Global Organic Farming, Kalø Organic Farming School (DK)
2019: Medicinal Mushroom Immersion Course, Punta Mona (CR)
2019: Regenerative Design and Botanical Studies, Punta Mona (CR)
2019: Biodynamic Medicinal Herbs, Guarda Herbs (CH)
2019: Biomedicine and Anthroposophical medicine, Karsten Munk Academy (DK)
2018: Anatomy / Physiology / Pathology, Karsten Munk Academy (DK)
2017: Nordic Nature Medicine Education, Biskops Arnö (SE)
2017: Tropical Medicine and Permaculture, Dominica (DM)
2015: Research travel i Shamanistic medicine (Ecuador, Peru, Argentina, Uruguay)

Vejledere

Jade, Kakako farm, Dominica
Thommy Blomfeldt, Rensdyrfører, Jokkmokk, Sweden
Lynx Vilden, ekspert i overlevelses skills
Moses James, Bushmedicine, Zion Valley, Dominica
Anna, Medicinske urter, Dominica

Andre personlige vejledere som ikke er repræsenteret i galleriet; Lisa Jeannin (Alkymist), Regina Joesph (Fairtrade farmer, Kalinago), Lala Palmieri (Herbalist & skaber af Weaving Remedies), Souzie Boerema (Herbalist & Sygeplejerske), Line-Gry (Graphic designer, writer and researcher), Hans Peter Dinesen (Dinesen, Co-founder Design-Studies, Habeetats & Bank of Materials). Samt en masse andre fantastiske hekse og væsener som har hjulpet mig på vej.

METODE

“At virke efter naturens eksempel er at tage del i en proces, der rækker langt ud over bevidsthedens forståelse og samtidig fordrer menneskelig deltagelse og bevidsthedens åbenhed – og trods det tavse sprog og stilhed er intet mere dynamisk, udformende, udfoldende, forvandlende og virksomt.” 

Aksel Haaning: “Den Tavse Bog”.

Jeg omdanner planter til nye former ved at bruge forskellige metoder til at udvinde, fermentere og destillere. Når jeg observerer rytme, bevægelse og former i forskellige naturfænomener, såsom cymatik, træder jeg ind i det naturlige kredsløb på både et æterisk og fysisk plan. I mine undersøgelser stræber jeg efter at udfolde det højeste potentiale i plantemedicinen såvel som i mennesket; sammenligner og finder mønstre i både den organiske verden og i det esoteriske. 

En vigtig del i min praksis er arbejdet med alkymi og spagyrisk naturmedicin. Spagyrika kommer fra Spao: Opløse, og Ageiro: Koagulere; et udtryk skabt af den schweiziske alkymist Paracelsus i det 15. århundrede. Spagyrika er en proces, der fører planter igennem en langsom udvikling ved at opløse, adskille, destillere og krystallisere dem.

Alkymiens naturmedicin er en kryds-pollinering af videnskab, kunst, spiritualitet, landbrug, psykologi, astrologi og kvantefysik. Det er en proces, der synliggør fragmenterne i en helhed. Det kræves at være i tæt harmoni med planternes og naturens kredsløb, når planter transformeres og guides gennem processer som liv, død og genfødsel. I alkymien bruges ofte udtrykket, ‘As above, so below’, som refererer til, hvordan operationer på et mikrokosmisk plan er en afspejling af makrokosmoset; universet og planeterne.

Inger Christensen skriver i Sommerfugledalen: “Blomstringen har rod i det rådne”. Forudsætningen for vitalitet, fertilitet og blomstring er en erkendelse af nedbrydelse. Denne form for forståelse af transformation i naturen er en forudsætning for healing.  Denne metode og indsigt anvendes både i komposten, i baghaven og i lægekunsten.

Fra Jord til medicin

Det traditionelle landbrug har skabt en basis for hvordan jeg rent metodisk arbejder. Forståelsen af muld, næring og hvad der skaber et frodigt grundlag er fundamental viden, som ofte indgår i min naturmedicinske klinik. Det er en mere jordnær tilgang til “Grounding”, hvor man skal tage hånd om sin egen jordbund for igen en dag at kunne bære frugt. I konventionelle landbrug tilføjer man kemisk næring til planterne, hvilket giver dem mindre rødder, dårligere immunforsvar og gør dem mere sårbare. Når man i økologiske og biodynamiske landbrug bruger meget tid på at opdyrke en levende jord fyldt med komøg, mikroliv og næring, så er det for både at skabe et fundament, hvor planterne selv skal strække rødderne dybt efter næring, og fordi økologer er bevidste om de underjordiske svampeforbindelser, som samarbejder med planterne og hjælper dem med næring og styrker deres immunforsvar. Det er altså miljøet som planterne gror i, som skaber fundamentet for deres helbred. Det er selvsamme model jeg bruger i min klinik, hvor der er fokus på mennesket, – og ikke sygdommen; med andre ord; et afbalanceret indre mikroliv. Det er denne gensidighed mellem den indre og ydre natur, som der ønskes større forbindelse til. Derfor bruger jeg metoder som healing i naturen med hænderne i jorden, for at skabe en praktisk/kropslig forbindelse.

Intersektionel Naturmedicin

En intersektionel naturmedicin handler om at skabe et inkluderende og helbredende rum for alle køn, seksuelle orienteringer, etniciteter og hudfarver. Undertrykkende rum og systemer efterlader minoriteter særligt helbredsmæssigt udsatte. Racisme, homofobi, transfobi og generel undertrykkelse skaber både fysisk og psykisk pres på individer, som gør dem mere udsatte og giver større sygdomsmæssige udfordringer. 

Min undervisning og klinik ønsker derfor at afmontere denne systemiske undertrykkelse, som desværre udsætter dele af befolkningen for helbredsmæssig stress. Endnu værre er det, hvis folk diskrimineres yderligere ved lægen. 

Der er også en lang række af miljømæssige forbehold, der skal tages, da både monokultur, sprøjtemidler, forurening og diskrimination er med til at undertrykke befolkningsgrupper der ikke selv har valgt at leve i områder med både gift, tungmetaller, luft og vandforurening. 

Intersektionel naturmedicin har også fokus på anerkendelse af det kulturelle ophav af særlige retninger indenfor naturmedicinen. Min klinik ønsker at gøre op med den kapitalistisk prægede tilgang til healing, der oftest findes i hvide vestlige samfund, der bypasser det kulturelle ophav af naturmedicinen og dermed undertrykker og kapitaliserer på andre medicin kulturer. Klinikken gør oprør mod den kultur ved at dykke mere ned i det lokale habitat samt at påtale, når der opstår forbindelser til andre naturmedicinske systemer.

Når vi køber naturmedicin i diverse helseforretninger, er det ligeledes vigtigt at have fokus på Biopiracy. Et udtryk der anvendes om vestens kommercielle kapitalisering og patentering af andre indfødtes kulturelle anvendelse og dyrkelse af medicin planter såsom planteekstrakter uden at kompensere eller tage hensyn til, hvorfra al viden kommer, og udvinding af selve medicinen har fundet sted. Det er vigtigt at lære at anvende de medicinske planter, som eksisterer i vores eget habitat for at forbinde os med planterne omkring os og for at gøre plantemedicinen mere bæredygtig ved at mindske fragten. Der findes helbredende planter overalt på kloden. 

Naturen er kompleks og patriarkatet har i flere århundrede forsøgt at reducere, simplificere og sterilisere naturen til et monokulturelt og kapitalistisk projekt. Biodiversiteten er et intersektionelt feministisk opråb om at bringe kompleksiteten og mangfoldigheden tilbage. Naturmedicinen er derfor også et politisk projekt om at give magten tilbage til naturen, som det frodige, diverse, givende væsen det er.

֍ Økologisk Landbrug ⏾ Intersektionel Naturmedicin ➰ Alkymi